webdesign marles
Naše služby
Školkařství

- Školku lesních dřevin provozujeme na vlastních pozemcích, což nám umožňuje průběžné investice do technického vybavení.
- Našim zákazníkům dodáme veškerý sadební materiál lesních dřevin.

Pěstební činnost

- Provádíme komplexní služby od úklidu klestu, přes přípravu půdy pro přirozené zmlazení, zalesňování včetně dodávky vhodného sadebního materiálu. Jsme držitelem licence k uvádění do oběhu reprodukčního matriálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování č. 15254/2010-16210/2206
- Ochrana mladých lesních kultur proti škodám zvěří a buřeni
- Výchovné zásahy - prostřihávky, prořezávky
- Biologická rekultivace pozemků po těžbě nerostných surovin včetně následné péče.

Těžební činnost

- Těžba a přiblížení dřevní hmoty - mýtní úmyslné těžby, ale i výchovné zásahy v porostech do 40 i přes 40 let věku.
- Výkup a prodej dřevní hmoty
- Dotační politika MZE ČR
- Výkon funkce odborného lesního hospodáře dle § 48 odst. 1, písm. l) zákona č. 289/1995 Sb.
- Údržba a kácení rizikových stromů

Realizace sadových úprav a udržba zeleně

- Výsadba alejových stromů všech velikostí a dostupných druhů
- Zakládání zeleně včetně povýsadbové péče a údržby včetně zálivky
- Frézování pařezů pokácených dřevin
- Zakládání trávníků, jejich následná údržba zahrnující např. seč se sběrem, mulčování, ošetření selektivními herbicidy atd.
Lesní školkařství, těžební činnost, pěstební činnost
Úvod Naše služby Certifikáty Reference Kontakt

info@marles.cz